מהי עוצמת הקול?

עוצמת הקול שווה למשרעת (אמפליטודת) גל הקול, מועלית בחזקה שנייה (בריבוע).

בסעיף על יחידות למדידת עוצמת הקול, מוסבר כיצד נמדדת עוצמת הקול במדידה פיזיקאלית (מדעית וכמותית).

עוצמת קול במוזיקה אינה מוחלטת, אלא יחסית. כלומר, היא גודל סובייקטיבי (שמדידתו תלויה בשומע).

לדוגמה, מנצח על תזמורת, נותן הוראות למנגנים להגביר, או להקטין את עוצמת נגינתם, על פי מה שהוא שומע.

קיימים מספר שמות וסימונים מקובלים לעוצמת מוזיקה, כפי שמתואר בטבלה הבאה:

משמעות סימן  שם באנגלית
 חלש ככול הניתן ppp  Pianisissimo
חלש מאוד  pp  Pianissimo
 חלש p  Piano
מעט חלש mp  Mezzo piano
מעט חזק  mf Mezzo forte
בקול רם  f    Forte
חזק מאוד ff Fortissimo
 חזק ככול שניתן  fff Fortissimo possible 

במכשירים מתקדמים להשמעת מוזיקה, ניתן בצורה חזותית, לראות באמצעות האקוולייזר (Equalizer), את העוצמה היחסית של כל אחד מתחומי התדרים של גלי הקול, באמצעות מספר הפסים המאירים המתאימים לאותו תחום תדרים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן