השאלות להן מנסה קורס זה למצוא תשובות הן

בנושא מידע:

 • מהו מידע? – הבחנה בין מידע לידע.
 • אילו סוגי מידע קיימים? – מילולי, מספרי, חזותי (תמונה), סימבולי (סימנים), …
 • מהן יחידות המידע הבסיסיות? – סיבית (Bit), תו, מילה (Byte), משבצת בתמונה (Pixel), …
 • מהן שיטות הייצוג של מידע? – שיטה בינרית, עשרונית, הקסדצימלית, כתובה בשפת אותיות, ציורים, סימנים, קולות, …
 • כיצד עורכים ומארגנים מידע? (קישור לתקשורת מדעית טכנולוגית).
 • מהם מאגרי מידע לסוגיהם? – ספריה, זיכרון מחשב, תקליטי פלסטיק, אמצעי איחסון במחשב, תקליטורים (מוזיקה, ומחשב), …
 • מה ההבדלים בין מידע בצורה תקבילית (אנלוגית) למידע בצורה ספרתית (דיגיטלית)?
 • כיצד מתרגמים מידע משיטה לשיטה? – איפנון וגילוי.
 • כיצד מיוצג המידע במחשב?

בנושא תקשורת:

 • מהי תקשורת, ולשם מה זקוקים לתקשורת? – שיתוף פעולה בין מערכות (חלקים נפרדים). צורך קיומי, חברתי, …, פעילות בצוותא עוזרת להישרדות, העברת מידע לדורות הבאים.
 • כיצד מעבירים מידע?
 • מהי מערכת תקשורת? – משדר, מקלט, תווך מעביר, קולט
 • מהו רעש במערכת תקשורת? – יחס אות לרעש,
 • מהו קידוד המידע?
 • מהי הצפנת מידע? – מטרתה, שיטות קידוד, שיטות פיצוח קודים, …
 • מהו הקשר בין דרכי העברת מידע לחושים?
 • אילו מערכות ידועות לך לצורך העברת מידע בין בני אדם?
  רדיו, טלוויזיה, טלפון, דיבור, סימני עשן (אינדיאנים), מורס, סימני איתות דגלים, וידאו-פון, ספרים, …,
 • אילו מערכות ידועות לך לצורך העברת מידע בין בעלי חיים?
 • מיין את דרכי העברת המידע לפי קבוצות, התייחס במיונך לחושים בהם נעזרים לקליטת המידע:
  חזותיות (כתיבה, ציורים, סימנים, שפת גוף)- ראייה.
  מושמעות – שמיעה.
  מוחשיות – מגע.
  כימיות – טעם ריח.
  ציין דוגמאות של בעלי חיים המשתמשים בצורות תקשורת אלו.
 • האם לדעתך קיימות קבוצות נוספות של דרכי העברת מידע? – כגון טלפטיה (העברה ישירה של מחשבות), חוש שישי (?), אפשרות לחזות את העתיד (מגידי עתידות).
 • אילו מערכות ידועות לך לצורך איחסון מידע? – אלקטרונית, מגנטית כימית, אופטית, …
 • כיצד מעבדים מידע? – השוואה, חישוב, תכנון, קבלת החלטות, …
 • כיצד מתפקדים אנשים שחלק מדרכי המידע חסומות לפניהם? – עיוורים, חרשים.
 • מהי תקשורת המונים, וכיצד היא מנוצלת למטרות שונות?
 • מהו השווה והשונה בין העברת מידע:
  תקשורת פנימית – בתוך הגוף.
  תקשורת בין אישית – בין אנשים.
  תקשורת המונים – טלוויזיה, עיתונות, רדיו, …

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן