דרכי הוראה אפשריות לקורס בנושא "מידע ותקשורת"

 • עריכת ניסויים ותצפיות, במעבדה ובשדה;
 • עבודה בקבוצות קטנות או עבודה יחידנית;
 • ניתוח מאמרי מדע פופולרי, מעיתונים כגון: "מדע", "לדעת", "גלילאו", "מדע פופולרי", "פי האטום";
 • צפייה בסרטים לימודיים וניתוח שלהם;
 • מעקב אחר קטעי עתונות רלבנטיים;
 • סיורים לימודיים במפעלים הקשורים לתקשורת, בגן המדע במכון ויצמן, וכו'.;
 • שימוש בתיקשוב:
  1. פעילויות מובנות עם גיליון אלקטרוני לעיבוד נתונים;\
  2. לומדות, כגון: ,
 • ניתוח אירועים:
  1. אירועים מן העבר, כגון: ;
  2. אירועים אקטואליים – התלמידים יבחרו קטעי עתונות, חדשות וכו';
 • משחקי סימולציה ותפקידים;
 • פרוייקטים של צוותי חשיבה;
 • מפות מושגים;
 • משחקים לימודיים;
 • חיפוש מידע ועיבודו אינטרנט, ספריות, וכו'.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן