מסגרות אלטרנטיביות להוראת הנושא "מידע ותקשורת"

ושא המידע תקשורת נלמד במערכת החינוך החל מגיל צעיר (גן ובית הספר היסודי), כמו לדוגמא בקורס: "קולט כל העת".

באתר זה מוצעות הצעות למסגרות שונות להוראת הנושא.

פרק זה כולל את הסעיפים הבאים:

לעומת זאת חיי היום יום מושתתים על תקשורת בהיבטים שונים, וההיבטים הטכנולוגיים של תקשורת כמעט ואינם נלמדים בבית הספר.

אתר המידע והתקשורת מנסה לארגן את תת הנושאים השונים הנכללים תחת נושא נרחב זה.

קיימים קורסים מקבילים, שפותחו במקומות אחרים, כפי שניתן לראות בביבליוגרפיה.

ניתן גם לשלב את הוראת המידע והתקשורת בנושא "מערכות הובלה".

נושא "המידענות" הכולל חיפוש ואיתור מידע, מיונו ואירגונו, הוא נושא מתפתח בעולם של "התפוצצות המידע". הכשרת הנוער למיומנויות אלו מהווה נושא חשוב בהכנתם לחיים בחברה המודרנית.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן