תמונה דיגיטלית (ספרתית)

ניתן לבנות כל תמונה, באמצעות נקודות.

דוגמה פשוטה לכך, היא תיאור הספרות בשעון דיגיטלי, באמצעות מספר מצומצם של קווים.

הסתכלו בשעון ספרתי (דיגיטלי), ומצאו: מהו מספר הקווים שבאמצעותם מצוינת כל ספרה על השעון?

לדוגמה, ניתן לצייר באמצעות 7 קווים בלבד את כל הספרות:

הספרה 8 מופיעה על צג השעון כהספרה 8 .
הספרה 5 מופיעה על צג השעון כהספרה 5 .
כדי לבטא תצוגה של תמונה בשחור לבן, בצורה ספרתית בינרית, מפרקים את התמונה לנקודות, ומבטאים את קיום הצבע (שחור), או היעדרותו (לבן), באמצעות שתי הספרות: שחור מצוין באמצעות "1" לוגי, ולבן באמצעות "0" לוגי. בצורה זו ניתן להרכיב מחדש את התמונה מנקודות. שיטה זו מאפשרת לשדר, באמצעות הקוד הבינרי, את פרטי התמונה, ולבנותה מחדש, ביעד הקולט את השדר. כך מועברת תמונה במכשיר הפקסימיליה.

מספר הנקודות המינימלי הנדרש לתיאור כל הספרות של המספרים העשרוניים, הוא 9, על פי התמונה הבאה:

9 נקודות

ככל שנגדיל את מספר הנקודות המשמשות לתיאור התמונה, נשפר את איכותה.

לדוגמה, בצורה הבאה ניתן לתאר בצורה ברורה יותר, את ספרות המספרים העשרוניים, באמצעות 16 נקודות:

16 נקודות

  • האם, לפי דעתכם, ניתן לבטא את כל אחת מאותיות הא"ב העברי, באמצעות 9 נקודות? באמצעות 16 נקודות? או שאולי נדרשות לשם כך יותר נקודות? הסבירו.

נקודה בתמונה, נקראת בשפה המקצועית פיקסל, על פי התחלת שתי המילים באנגלית:

Pixel = Picture Element

הגדלת כמות הפיקסלים המשמשים לתיאור התמונה, מביאה לשיפור באיכות התמונה.

פעילות:

מהו לדעתכם המספר המינימלי של נקודות, בעזרתן תוכלו לצייר את כל אחד מהגופים הבאים? תחילה נסו לשער את התשובה, ולאחר מכן ציירו:
עיגול – __________ שרטט:

דמות של איש – __________ שרטט:

בית – _________ שרטט:
כאשר מתארים תמונה, או שרטוט, לצורך הצגה על מכשיר טכנולוגי, נהוג למנות את מספר הפיקסלים ליחידת אורך (יחידת האורך המקובלת בהגדרות, היא בדרך כלל אינטש: 1 אינטש = 25.4 מילימטרים). נתון זה, של מספר הפיקסלים ליחידת אורך (מספר הנקודות באינטש), מופיע בנתוני מכשירים כמאפיין את כושר ההפרדה שלהם. באנגלית:

DPI = Dots Per Intch

לדוגמה:

מדפסת מחשב, מאופיינת על פי מספר הנקודות (Dots) המקסימלי לאינטש, שניתן להדפיס באמצעותה.

מדפסות ביתיות טובות מדפיסות 300-400 נקודות לאינטש, ואילו מדפסות איכות לתמונות, מגיעות ל 1200 נקודות לאינטש ויותר.

כל מכשיר היוצר תמונה, מאופיין על ידי כושר הפרדה: מסכי מחשב, מדפסות, תצוגות אלקטרוניות, וכו'.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן