מהם כללי שידור באותות מורס

מכיוון שקוד מורס מתייחס למשך הזמן בו יש אות, לעומת משך הזמן בו אין אות, חייבים להגדיר את הזמנים של האותות ושל ההפסקות:

  • יחידת הזמן של קוד מורס היא הנקודה.
  • נקודה מצוינת באמצעות אות קצר, וקו באמצעות אות ארוך, שמשך הזמן שלו פי 3 ממשך הזמן של נקודה.
  • משך ההפסקה בין סימן לסימן, הוא כמשך הזמן של נקודה.
  • משך ההפסקה בין אות לאות, הוא כמשך הזמן של קו (3 נקודות).
  • משך ההפסקה בין מילה למילה, הוא כמשך הזמן של 7 נקודות.

הגדרות אלו מאפשרות שימוש בקוד מורס, להעברת אותות מסוגים שונים:

  • אותות חשמליים (יש זרם/אין זרם),
  • אותות אקוסטיים (יש צליל/אין צליל),
  • אותות של אור (יש אור/אין אור),
  • וכו'.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן