מהן מגבלות הצפנה באמצעות מפתח סימטרי?

כל שיטות ההצפנה שהוזכרו כאן הן שיטות הצפנה סימטריות.

הן מבוססות על מפתח הצפנה יחיד. גם השולח וגם מקבל ההודעה משתמשים באותו מפתח להצפנת ההודעה ולפיענוחה.

שיטת הצפנה סימטרית מתאימה לשימוש כאשר מספר המשתמשים קטן.

כל שיטות ההצפנה שתוארו עד כה השתמשו באותו מפתח להצפנה ולפיענוח.

מפתחות מסוג זה חייבים להיות גם בידי המשדר, וגם בידי הקולט. המגבלה היא שחייב להיות אמצעי להעברה "פיזית" של המפתח בין המנויים.

קיימת גם בעיה כאשר רוצים להעביר מידע מוצפן להרבה אנשים, אך לא רוצים שכל אחד מהם יוכל לפענח את המידע שנשלח לאחרים. מספר המפתחות הנדרש גדל בצורה מהירה. לדוגמא:

כאשר יש 2 מתקשרים, יש צורך במפתח 1.

כאשר יש 3 מתקשרים, וכל אחד יכול להתקשר בצורה מוצפנת עם כל אחד, יש 3 מפתחות.

אם נבנה טבלה של מספר המפתחות הנדרשים (כל הוספת מנוי מחייבת הוספת מספר מפתחות כמספרו של המנוי פחות אחד, משום שהוא חייב להיות מסוגל להתקשר לכל המנויים שלפניו):

 מספר מתקשרים 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
מספר מפתחות  1  3  6 10 15 21 28 36 45 55 66

מקבלים שמספר המפתחות הנדרש הופך את המערכת לבלתי שימושית.

כדי לקרוא על הסבר מתקדם יותר לגבי מפתחות הצפנה סימטריים, הקלק כאן.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן