בר קוד דואר בארה"ב

על כל מעטפה הנשלחת בדואר בארצות הברית, מוטבע בדואר בר קוד, המציין את המקום אליו מיועד המכתב להגיע.

מיון דברי הדואר בארה"ב מבוצע על ידי מכונות מיון, בצורה אוטומטית. מערכת מיון אוטומטית מסוג זה מסוגלת למיין 30,000 מעטפות בשעה !

בר קוד דואר בארה"ב (US Mail Code) מורכב מ 9 ספרות, עליהן מוסיפים ספרת ביקורת (סך הכול 10 ספרות), בעת הדפסת הבר-קוד.

9 הספרות מורכבות מ 5 ספרות של Zip Code ראשי של האזור, ו 4 הספרות הנוספות של הקוד הפרטי של המנוי. סך הכול 10 ספרות עשרוניות, ועוד 2 פסים המסמנים את התחלת הקוד וסופו.

את הבר קוד של הדואר בארה"ב, קוראים תמיד משמאל לימין.

דוגמא לקוד דואר בארה"ב, מופיעה בתמונה הבאה:

קוד דואר בארה"ב

הקוד בתמונה הוא: 7821618089. (ההסבר לקוד זה מופיע בהמשך).

בר קוד של כתובת דואר בארה"ב מורכב מפסים אנכיים ארוכים וקצרים, בעלי רוחב זהה, ומרווח שווה ביניהם.

המספר הכללי של קווים הוא 52: 2 קווים להתחלה וסוף, ו 10 קבוצות של 5 קווים.

קיים גם קוד מקוצר, המורכב רק מ 5 הספרות של ה zip Code של האזור, בהתאם לאותם כללים. סך הכול יש בו 32 קווים.

מבנה הבר קוד:

הקווים הארוכים מסמנים את ערך המקום במפתח הקוד.

כל ספרה עשרונית מתוארת באמצעות 5 קווים, 2 ארוכים ו 3 קצרים.

בטבלה הבאה מופיעות הספרות, ומבנה הבר קוד של כל אחת מהן:

מבנה בר קוד ארהב

האם, על פי הטבלה, ביכולתכם לזהות את הלוגיקה באמצעותה נערך קוד זה? (רמז: מספרים בינאריים).
לשם מה יש, לדעתכם, צורך בקו הראשון והאחרון, אם הם תמיד קווים ארוכים, בכל הקודים?
הוראות פיענוח ידני של בר קוד לדואר:

 • התחילו מהקו האנכי השני לאחר הקו הארוך משמאל. לא קוראים את הקו הראשון והאחרון (אלו קווים אנכיים ארוכים, המסמנים התחלה וסוף של הקוד).
 • חלקו את הקוד לקבוצות של 5 קווים. כל ספרה בקוד, מסומנת על ידי קבוצה של 5 קווים אנכיים: 2 ארוכים ו 3 קצרים.
 • בכל קבוצה של 5 קווים, אם השניים הראשונים ארוכים, הספרה היא "0".
 • תרגמו כל קבוצה של 5 קווים, לספרה המתאימה, לפי הטבלה.
 • הקבוצה האחרונה (הנמצאת מימין) של 5 קווים, היא "ספרת הביקורת" (ערכה נקבע על פי ההפרש בין הסכום העשרוני של 9 הספרות הראשונות, לבין הכפולה השלמה הקרובה ביותר של 10).
  לדוגמא: ספרת הביקורת של כתובת הדואר 651002341, תחושב על ידי סיכום הספרות:  22= 6+5+1+2+3+4+1

העשרת הקרובה למספר זה מעליו, היא 30. ולכן ספרת הביקורת תהיה: 8 =30-22

עבור הבר קוד שהופיע קודם, נקבל את המספרים המופיעים בתמונה:

מבנה בר קוד ארהב 2

פעילות:

 • בדקו את ספרת הביקורת בתמונה הקודמת, על פי ההסבר.
 • תרגמו למספרים, את קודי הפסים הבאים של קוד הדואר מארה"ב:

קוד פס 1

קוד פס 2

קוד פס 3

קוד פס 4

 • תרגמו את המספרים של כתובת הדואר הבאה, לבר קוד אמריקאי:98052-6399

סיכום:

בר קוד פסים לכתובת דואר בארה"ב, מורכב מ 3 חלקים:

 • מסגרת – הנקבעת על ידי פס אנכי ארוך בהתחלה, ופס ארוך בסוף.
 • קוד מספרים – המכיל 5 או 9 ספרות, המציינות את Zip Code של הכתובת.
 • ספרת ביקורת המאפשרת לוודא שלא חלה טעות בקריאת הכתובת.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן