פעילות בנושא תקשורת בגן המדע במכון ויצמן

מטרת הסיור היא לזהות את מערכות מתקשרות במספר מכסימלי של מתקנים.

לנוחיותכם רוכזו שמות המתקנים בהתאם למתחם בו הם נמצאים.

מתחם המוזיקה –

הקשה על סלעים שונים יוצרת צלילים שונים.

  1. מה גורם לצלילים השונים (האם חוזק ההקשה, המיקום על הסלע, חומר הסלע, צורת הסלע, וכו')?
  2. איך ניתן להשתמש בצלילים לתקשורת?
  3. האם החומר ממנו עשוי המוט המקיש משפיע על הצליל הנשמע? כיצד?

מתחם הגלים והתקשורת

  1. תקשורת קול באמצעות מראות פרבוליות –

כשאתה מדבר בשקט כמות האנרגיה של גל הקול קטנה. כיצד בכל זאת מאפשר המתקן העברת קול למרחק גדול כל כך?

חפש בגן מתקנים נוספים בהם קיימות מערכות מתקשרות ותאר אותם.