חושבים מדע – מבינים סביבה: יחידות לימוד מתוקשבות

שמות היחידות

יחידות להוראה מפורשת של אסטרטגיות חשיבה

 • מבוא:
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על מיון:
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על השוואה:
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על ארגון מידע
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על זיהוי רכיבים וקשרים
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על שאילת שאלות
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על ניתוח מאמר
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על העלאת מגוון נקודות מבט
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על תהליך הלמידה
  לתלמיד PDF / WORD
 • חושבים על ניסוח השערת מחקר
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על תצפית מדעית
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD
 • חושבים על תהליך התיכון
  לתלמיד PDF / WORD
  למורה PDF / WORD