מארג המזון ומערכות כדור-הארץ כיתה ה-ו

נושאים בתוכנית הלימודים סטנדרטים וציוני-דרך

תחום תוכן 5: מדעי הסביבה
תחום משנה: מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה
סטנדרט תוכן 1.5: התלמידים יכירו מרכיבי סביבה ויבינו תהליכים בסביבה ויחסי גומלין בין מרכיביה. הם יבינו את מקומו של האדם בסביבה ומעורבותו בה ויפתחו מודעות לצורך בפיתוח בר-קיימא.

סוג החומר להורדה