יחידה: גלגולי סלעים

שם היחידה: גלגולי סלעים

נושא הלימוד

בתחום התוכן:

  • גלגולי חומר מנוזל למוצק (ממגמה לסלעים)
  • גלגולי חומר בתהליכים מכאניים

בתחום החשיבה המטה-אסטרטגית: אסטרטגיית השוואה

סיור לימודי – גלגולי חומר בטבע
סיור לימודי במכתש רמון

סעיפים בסילבוס

ג-1 חומרים: מבנה, תכונות ותהליכים

ג-5 כדור הארץ והיקום

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה:

  • לתלמיד PDF / WORD
  • למורה PDF / WORD
  • סיור לימודי במכתש רמון PDF / WORD