גם זה המים שלנו כיתה ג-ד

נושאים בתוכנית הלימודים סטנדרטים וציוני-דרך

תחום תוכן 2: מדעי החומר (כימיה – פיזיקה)
תחום משנה: חומרים
סטנדרט תוכן 1.2: התלמידים יכירו ויבינו תכונות חומרים, שינויים בחומרים, שימוש בחומרים, והשפעת ניצולם על החברה ועל הסביבה.

תחום תוכן 6: טכנולוגיה
תחום משנה: עולם מעשה ידי האדם
סטנדרט תוכן 1.6: התלמידים יבינו את מהות הטכנולוגיה כעיסוק בפתרון בעיות כמענה לצרכים אנושיים-חברתיים, יכירו את תהליך התיכון ואת אפיוני מערכת טכנולוגית. יבינו את קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה ויפתחו מודעות להשפעות של המדע והטכנולוגיה על החברה והסביבה.

סוג החומר להורדה