מבוא

להורדת החומר יש להקליק על שם הקובץ הרצוי.
שימו לב! – יש קבצים המופיעים בפורמט PDF של אקרובט, אלו הם קבצים נוחים להדפסה.
שימו לב! – יש להקפיד, כשמדפיסים לתלמידים, להדפיס בלי הערות השוליים.

תכנית הלימודים בהשוואה לסטנדרטים של משרד החינוך:

את חוברות הלימוד אפשר לרכוש דרך תרבות לעם – לפרטים