גאוטופ

מידע כללי

מאפייני הגאוטופ

הגאוטופ הינו עבודה עצמית בגאולוגיה בשדה ו/או במעבדה.

במסגרת הוראת הגאוגרפיה מאופיין הגאוטופ בנקודות אלו:

 • עבודה עצמית של תלמיד או זוג תלמידים המונחית על ידי מדריך מקצועי.
 • לתלמיד חופש בחירה של אזור ונושא המחקר.
 • העבודה נמשכת לאורך 5-7 פגישות ואיננה תרגול בודד.
 • תוצאות ומסקנות המחקר אינן ברורות מראש והתלמיד צריך להגיע אליהן בכוחות עצמו.
 • העבודה כוללת עבודת שדה ו/או מעבדה וכן קריאת ספרות מקצועית כחומר רקע.
 • בתום העבודה על התלמיד להגיש דו"ח מדעי הכולל תאור המחקר, הצגת עיבוד הנתונים בליווי דיון ומסקנות. כן יכלול הדו"ח אוספים, תצלומים ושרטוטים.
 • עבודת הגאוטופ הינה בהיקף של יחידת לימוד בתכנית הגאוגרפיה המורחבת.
 • ציון הגאוטופ נקבע על פי רמת עבודת השדה, הדו"ח המדעי ומבחן בעל-פה.

מטרות הגאוטופ

 • יישום חומר שנלמד בכתה ובסיורי השדה למחקר שדה.
 • אינטגרציה בין נושאים גאולוגיים שונים.
 • הכרות ותרגול של שיטות תצפית ואיסוף נתונים גאולוגיים בשדה ובמעבדה.
 • הכרות ותרגול של שיטות לנתוח תצפיות ונתונים.
 • פתוח מיומנויות של למידה עצמית.
 • לימוד אופן כתיבה והגשת עבודה מדעית.
 • הגברת הסקרנות האינטלקטואלית.
 • פתוח עמדות חיוביות כלפי הגאולוגיה כמקצוע מדעי.

דרך הלמידה המועדפת

 • למידה עצמאית: העבודה תבטא התענינות אישית ותערך באופן עצמאי ככל הניתן.
 • לימוד תוך התנסות ישירה: הכרות מוחשית ואקטיבית של מושגים ותופעות גאולוגיות בסביבתם הטבעית. מעבר מתצפיות דרך מסקנות אל נתוח תיזות ובחינתן.

מרכיבי ציון הגאוטופ

הציון יחולק לשני מרכיבים: ציון חיצוני (50%) וציון מגן (50%).

 • הציון החיצוני יורכב מציון הבוחן החיצוני ויקבע, באופן שווה, מהבחינה בעל פה והעבודה הכתובה.
 • ציון המגן יורכב, באופן שווה, מציון המורה וציון המדריך ויהווה 50% מהציון הכללי.
 • ציון המדריך יורכב מרמת עבודת השדה ומהדו"ח המסכם שיוגש לו בתום הפעילות.
 • ציון המורה יורכב מהעבודה הכתובה ועל פי שיחה על העבודה שיערוך המורה עם תלמידיו.

הקריטריונים להערכת העבודה הכתובה

הקריטריונים להערכת העבודה הכתובה הינם:

 • מבנה העבודה (25%): התאמת הכותרת לעבודה עצמה, תקציר ממצה, הצגת מטרות העבודה, שיטות המחקר ומהלך העבודה, הנתונים מוצגים באמצעות עזרים מתאימים כגון מפות, חתכים, גרפים, תרשימים ותמונות. שימוש נכון בציטטות בגוף העבודה, רשימת הספרות ערוכה בשיטה המקובלת, סיכום קצר וממצה.
 • איכות העבודה (30%): בהירות המטרות, מהלך ושיטות המחקר, קיים קשר ברור בין מטרות המחקר למהלך ושיטות המחקר, הנתונים מעובדים ומוצגים באופן ברור וקל להבנה, קיים קשר הגיוני בין מטרות המחקר לנתונים ולמסקנות. הידע המקצועי הניכר בעבודה, הנושא ממוקד וקיימת הבחנה בין עיקר וטפל, רמת הדיוק בעובדות ובנתונים.
 • היקף העבודה ומורכבותה (15%): הנושא רחב דיו, רמת ומידת ההעמקה, מדת המאמץ הפיזי והאינטלקטואלי שהושקע .לדוגמא; זמן, מרכבות המחקר, חומר הרקע.
 • עצמאות (15%): העצמאות בביצוע המחקר, מידת החשיבה העצמית בהצגת הנתונים וניתוחם, המקוריות, סוג והיקף הבעיות שפתר התלמיד במהלך העבודה.
 • צורה וסגנון (15%): העבודה אסתטית וקריאה, ערוכה ומוגשת באופן מסודר, התמצאות נוחה; מספור עמודים, חלוקה ברורה לפרקים, כותרות) סגנון כתיבה ענייני בעברית תקינה ונקיה משגאות כתיב. יש להמליץ ולעודד את התלמידים להדפיס את העבודה.

הקריטריונים להערכת הבחינה בעל-פה

הקריטריונים להערכת הבחינה בעל-פה הינם:

 • התמצאות בגוף העבודה (20%): האם התלמיד מסוגל לתאר את הכתוב בעבודה.
 • הצגת הנושא (20%): היכולת להציג את נושא המחקר באופן בהיר וממוקד.
 • בקיאות (20%): הכרת הנושא, ידע של עובדות, בקיאות בשיטת העבודה, הכרות עם אזור העבודה.
 • גילוי חשיבה הגיונית (20%): יכולת הסקת מסקנות מתצפיות השדה ויכולתו ליישם את מימצאיו בפתרון בעיות דומות המוצגות לפניו לראשונה.
 • היכולת לקשור את מימצאיו לעקרונות גיאולוגיים כלליים (10%): יכולת התלמיד לשוחח על היבטים רחבים יותר של הגיאולוגיה בהם עסקה עבודתו המצומצמת.
 • מעורבות התלמיד (10%): תחום זה בוחן את מידת העצמאות, הזמן והביטוי האישי אותו גילה התלמיד בעבודתו.

קריטריונים להערכת התלמיד על ידי מדריך הגאוטופ

קריטריונים להערכת התלמיד על ידי מדריך הגאוטופ עבודת התלמיד במהלך הגאוטופ תוערך על פי הקריטריונים האלו:

 • רמת העצמאות שגילה התלמיד במהלך העבודה.
 • יכולת החשיבה העצמית שגילה התלמיד.
 • רמת הענין של התלמיד בנושאי העבודה.
 • רמת המוטיבציה וההתמדה.
 • רמת הדיוק בעבודת השדה ו/או המעבדה.
 • רמת ניתוח הנתונים והצגתם.

גאוטופים פעילים

להצטרפות לגאוטופ רץ צרו קשר עם הקבוצה

דוגמה לגאוטופ –  גאוטופ עמק החולה תשס"ג

להורדת החוברת: סיור מערכות כדור הארץ בעמק החולה

לוח זמנים לכתיבת עבודת הגיאוטופ:

 • 24.3.2003 הגשת טיוטת המבוא ופרק התוצאות
 • 6.4.2003 הגשת טיוטא סופית.
 • 15.4.2003 הגשה סופית של הגיאוטופ.
 • 25.4.2003 בחינה על הגיאוטופ.

הנחיות לכתיבת עבודת הגאוטופ (קובץ הוורד שחולק לכם)

תוצאות המדידות (קובץ וורד)

תאור שיטות המעבדה

קישורים למאמרים ומקורות מידע (מספר מקורות לדוגמא, ניתן למצוא מקורות נוספים בספריה או באינטרנט):