חושבים מדע ומבינים סביבה

רקע

במהלך תשס"ה החלה פעילות ארוכת טווח (5 שנים) בתחום המדעים עם מערכת החינוך של פרדס חנה במימון קרן קיסריה.

הפעילות מתבצעת בשמונה בתי ספר יסודיים.

הפעילות בבתי הספר כוללת השתלמות יישובית והנחיית המורות בכיתתן.

כל פעילות שתיערך בבתי הספר תעשה תוך מחויבות מלאה לעקרונות ויעדי תכנית הלימודים מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי.

יעדים

יעדי התכנית כוללים חמישה מרכיבים עיקריים:

 • הרחבת אופק העניין של התלמידים וגירוי סקרנותם בנושאים עדכניים במדע וטכנולוגיה.
 • פתוח מודעות ותובנה סביבתית.
 • סיוע בפיתוח כושר החשיבה המופשטת והמדעית.
 • חיזוק תחושת המסוגלות של התלמידים.
 • התאמה לדרישות הסטנדרטים של משרד החינוך.

עקרונות התוכנית

 1. היוזמה מתבצעת מחויבות מלאה לעקרונות ויעדי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי כפי שמסוכמים במסמך הסטנדרטים והמלצות מרכז הארצי "למדע" לרצפי הוראה שנתיים. הפעילות בבתי הספר תתבצע כחלק מהתכנית הלימודים הקיימת במדע וטכנולוגיה, תוך התאמתה לשונות הלומדים ולצרכי המורים.
 2. היוזמה מתבססת על יצירת רצף הוראתי ייחודי לבית הספר (Tailor-made) הנבנה תוך דיאלוג עם צוות המורים.
 3. ההתאמה הבית ספרית מתבצעת על פי ארבעת הקריטריונים הבאים:
  • התאמה לצורכי לומדים
  • התאמה לצורכי מורים
  • התאמה לסביבת בית הספר
  • התאמה לשונות לומדים
 4. ההוראה מתבססת על חומרי למידה קיימים אשר אליהם מתווספים משימות המעובדות על פי גישת האינטליגנציות המרובות, התאמות לסביבת הלימוד החוץ כיתתית, תיווך להתבוננות, שימוש בשפה ויזואלית ופעילויות בתחום האינטליגנציה הריגשית.
 5. רצף ההוראה יוצא משאלה אותנטית בעלת היבט סביבתי-חברתי המתייחסת לסביבת המגורים הפיזית והחברתית של התלמידים.
 6. סביבת הלימוד החוץ-כיתתית מהווה מרכיב פדגוגי מרכזי בתהליך הלמידה. היא משמשת כאמצעי להבניית מושגים מופשטים בתהליך למידה העובר בהדרגה מהמוחשי אל המופשט; להגברת עניין, סקרנות ומוטיבציה בתהליך הלמידה; ויצירת קשר לסביבה הפיזית.
 7. התכנית תתייחס לכל סביבות הלימוד הבית ספריות ותכלול הפיכת החצר ל"חצר לימודית" והקמת מעבדות הערוכות לעבודה בקבוצות ומצוידות בציוד וחומרי מעבדה עדכניים.
 8. התוכנית כוללת היערכות מערכתית ומערך הכשרה וליווי הכולל מורה בכיר ומנוסה המלווה את המורים ביישום השוטף ומנחה בכיר ממכון ויצמן בעל ניסיון מקיף בהובלת תהליכי שינוי בקרב מורים.

את סילבוס התוכנית אפשר לראות ולהוריד ב"חומרי לימוד"

את חוברות הלימוד אפשר לרכוש דרך תרבות לעם