יחידה: כדור הארץ במערכת השמש וביקום

שם היחידה: כדור הארץ במערכת השמש וביקום

נושא הלימוד

  • מערכת השמש
  • תנועת כדור הארץ במערכת השמש
  • השמש, קרינה ותכונות האור

סעיפים בסילבוס

ג-5 כדור הארץ והיקום

2.4.2 קרינה, אור.

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה: