מגוון מינים – הנושא המרכזי של שנת הלימודים תש"ע

ביחידת לימוד זו נהפוך לחוקרי טבע, נכיר מגוון מינים של בעלי חיים ושל צמחים וננסה להבין מדוע חשוב לשמור על מגוון מינים בטבע?