יחידה: למה מים?

שם היחידה: למה מים?

נושא הלימוד

בתחום התוכן:

  • היכן מצויים המים בסביבתי?
  • בלי מים אין חיים

בתחום החשיבה המטה-אסטרטגית:

  • אסטרטגיית השערת מחקר
  • אסטרטגיית שאילת שאלות

סיור לימודי – מחזור המים בסביבה הקרובה

סעיפים בסילבוס

ג-5 כדור הארץ והיקום

ג-6 תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

ג-7 מערכות אקולוגיות

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה: