מערכת השמש כיתה ה-ו

נושאים בתוכנית הלימודים סטנדרטים וציוני-דרך

תחום תוכן 4: מדעי כדור הארץ והיקום
סטנדרט תוכן 1.4: התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום ויבינו תופעות המתרחשות בהן.

תחום תוכן 6: טכנולוגיה
תחום משנה: מידע ותקשורת
סטנדרט תוכן 2.6: התלמידים יבינו את מרכזיותם של המידע והתקשורת בחיי הפרט והחברה, ויכירו דרכים לטפל במידע.

סוג החומר להורדה