חומרי למידה לכיתה ב'

חשים סביבה

שם היחידה: חשים סביבה

נושא הלימוד: כיצד אנו מקבלים מידע על הסביבה? היחידה מתמקדת בחושים: ראיה ושמיעה.

סוג החומר להורדה:
חוברת עבודה: PDF / WORD

להורדת חומר נלווה לחצו כאן