יחידה: מים רבים

שם היחידה: מים רבים

נושא הלימוד

בתחום התוכן:

  • החיים בסביבה המימית
  • כיצד הגיעו היצורים החיים לשלולית
  • מפגש תאי הרבייה
  • רבייה בצמחים

בתחום החשיבה המטה-אסטרטגית:

  • אסטרטגיית תצפית מדעית
  • הבחנה בין תצפית מדעית לבין ניסוי מדעי

סיור לימודי לשלולית חורף

סעיפים בסילבוס

ג-5 כדור הארץ והיקום

ג-6 תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

ג-7 מערכות אקולוגיות

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה: