חומר נלווה לכיתה ג'

אשנב לסביבה

חומר נלווה
חומר נלווה פירוט החומר חומר להורדה
כרטיסיות לזיהויי סלעים וקרקעות. כלי עזר לאפיון. בכל עמוד 6 כרטיסיות זהות. PDF / WORD
סיור: בחצר בית הספר גדרות, מרצפות ובנינים – ממה הם עשויים? דפי עבודה לסיור לימודי. (קיימים רק קבצי WORD)

יש לבחור לפי שם בית הספר:

סיור: בגן הנדיב חומרים בסביבה הטבעית. דפי עבודה לסיור לימודי: WORD
סיכום סיור בגן הנדיב חומרים בסביבה הטבעית. דפי עבודה: PDF / WORD
מחוון לסיור הלימודי בגן הנדיב מחוון WORD
מבדקים אשנב לסביבה WORD

מאגר שאלות WORD

איפיון וזיהוי סלעים WORD

סלעים וקרקעות WORD

תשובון WORD

אנשים וצמחים

חומר נלווה
חומר נלווה פירוט החומר חומר להורדה
דפי תצפית לגינת העציצים במהלך התכנית, התלמידים עורכים ניסויים בגידול צמחים, נבדקים התנאים לגידול של צמח (מים, אור ודשן) דפי תצפית:

מים: WORD / PDF

אור: WORD / PDF

דשן:WORD / PDF

קציר חיטה בעקבות הקציר דף עבודה: WORD

מצגת

מבדק צומח WORD

בעלי חיים בסביבתי

חומר נלווה:
כרטיסיות זיהויי לבעלי חיים: WORD