יחידה: חיים בחולות

שם היחידה: חיים בחולות

נושא הלימוד

בתחום התוכן:

  • התאמת בעלי חיים לסביבת החולות
  • צמחים וחול
  • מארג מזון

בתחום החשיבה המטה-אסטרטגית:

  • זיהוי רכיבים וקשרים
  • ניתוח מאמר מדעי

סיור לימודי בסביבת חולות.

סעיפים בסילבוס

ג-6 תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

ג-7 מערכות אקולוגיות

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה: