צמחים, אדם וסביבה כיתה ג-ד

נושאים בתוכנית הלימודים סטנדרטים וציוני-דרך

תחום תוכן 3: מדעי החיים
תחום משנה: עולם היצורים החיים
סטנדרט תוכן 1.3: התלמידים יכירו את מאפייני החיים ואת מורכבות עולם היצורים. הם יכירו את מגוון המינים ויפתחו מודעות לחשיבותו.

תחום תוכן 6: טכנולוגיה
תחום משנה: עולם מעשה ידי האדם
סטנדרט תוכן 1.6: התלמידים יבינו את מהות הטכנולוגיה כעיסוק בפתרון בעיות כמענה לצרכים אנושיים-חברתיים, יכירו את תהליך התיכון ואת אפיוני מערכת טכנולוגית. יבינו את קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה ויפתחו מודעות להשפעות של המדע והטכנולוגיה על החברה והסביבה.

סוג החומר להורדה