חומר נלווה לכיתה ד'

חומר ואדם

חומר נלווה
חומר נלווה פירוט החומר חומר להורדה
סיור בנחל המערות מעקב אחר ההתפתחות של האדם לאור גילוי חומרים. דפי עבודה לסיור לימודי.

יש שתי קבוצות, המתחלפות בינן בסדר התחנות.

קבוצה א – PDF / WORD

קבוצה ב – PDF / WORD

מצגת (ליאת) מצגת להורדה
מחוון לסיור הלימודי בנחל המערות מחוון: WORD

המים שלנו

חומר נלווה
חומר נלווה פירוט החומר חומר להורדה
סיור בעקבות מי השתייה מאין מגיעים המים אל הברז? מסע בעקבות מי השתייה. דפי עבודה לסיור לימודי: WORD

גלריית תמונות

פעילות תיכון: המים שלנו מחזור המים – בניית דגם דפי עבודה:WORD  / PDF
מבדק בנושא המים מבדק: WORD
מחוון לסיור הלימודי בעקבות המים מחוון: WORD