בעלי חיים בסביבתי כיתה ג-ד

נושאים בתוכנית הלימודים סטנדרטים וציוני-דרך

תחום תוכן 3: מדעי החיים
תחום משנה: עולם היצורים החיים
סטנדרט תוכן 1.3: התלמידים יכירו את מאפייני החיים ואת מורכבות עולם היצורים. הם יכירו את מגוון המינים ויפתחו מודעות לחשיבותו.

סוג החומר להורדה

  • לתלמיד PDF / WORD
  • למורה PDF / WORD
  • כרטיסיות לזיהוי בעלי-חיים PDF / WORD