חושבים מדע – מבינים סביבה: מדריכים ומפתחים

פרופ' ניר אוריון

nir.orion@weizmann.ac.il

08-9344043

עודד בן מנחם

odedbm@012.net.il

04-6935062 / 052-2290493

אורית בן צבי אסרף

ntorit@wisemail.weizmann.ac.il

08-6518308 / 052-5760228

ליאת דהן

liat139@bezeqint.net

04-6782534 / 050-7899666

הילה לרנאו

hilalernau@yahoo.com

04-6377591

כרמל גורני

carmel.gorni@weizmann.ac.il
carmel.gorni@gmail.com

08-9342497 / 050-6943214 / 02-6730493