אנרגיה כיתה ה-ו

נושאים בתוכנית הלימודים סטנדרטים וציוני-דרך

תחום תוכן 2: מדעי החומר (כימיה – פיזיקה)
תחום משנה: אנרגיה
סטנדרט תוכן 2.2 (כיתות ה-ו): תלמידים יכירו ויבינו מושגים ועקרונות מדעיים הקשורים באנרגיה, יכירו את השימוש באנרגיה ויבינו את השפעתה על האדם, החברה והסביבה.

תחום תוכן 6: טכנולוגיה
תחום משנה: עולם מעשה ידי האדם
סטנדרט תוכן 1.6: התלמידים יבינו את מהות הטכנולוגיה כעיסוק בפתרון בעיות כמענה לצרכים אנושיים-חברתיים, יכירו את תהליך התיכון ואת אפיוני מערכת טכנולוגית. יבינו את קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה ויפתחו מודעות להשפעות של המדע והטכנולוגיה על החברה והסביבה.

סוג החומר להורדה