יחידה: גלגולי מים

שם היחידה: גלגולי מים

נושא הלימוד

בתחום התוכן:

  • האם כמות המים על פני כדור הארץ קבועה?
  • מעבר המים מהאוקיינוס לאטמוספרה
  • הצמחים כמובילי מים אל האטמוספרה
  • זמינות המים בכדור הארץ

בתחום החשיבה המטה-אסטרטגית:

  • אסטרטגיית ארגון מידע
  • ניתוח קטעי מידע

סעיפים בסילבוס

ג-5 כדור הארץ והיקום

ג-6 תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

ג-7 מערכות אקולוגיות

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה: