חשים סביבה כיתה א-ב

נושאים בתוכנית הלימודים סטנדרטים וציוני-דרך

תחום תוכן 3: מדעי החיים
תחום משנה: עולם היצורים החיים
סטנדרט תוכן 1.3: התלמידים יכירו את מאפייני החיים ואת מורכבות עולם היצורים. הם יכירו את מגוון המינים ויפתחו מודעות לחשיבותו.

תחום תוכן 6: טכנולוגיה
תחום משנה: מידע ותקשורת
סטנדרט תוכן 2.6: התלמידים יבינו את מרכזיותם של המידע והתקשורת בחיי הפרט והחברה, ויכירו דרכים לטפל במידע.

סוג החומר להורדה