יחידה: מערכות אקולוגיות – השפעת האדם על הסביבה

שם היחידה: מערכות אקולוגיות – השפעת האדם על הסביבה

נושא הלימוד

בתחום התוכן:

 • מגוון בטבע/מיון בעלי חיים
 • מגוון מינים והתאמתם לסביבה
 • מגוון מינים של צמחים והתאמתם לסביבה
 • מארג המזון

בתחום החשיבה המטה-אסטרטגית:

 • אסטרטגיית תצפית מדעית
 • הבחנה בין תצפית מדעית לבין ניסוי
 • אסטרטגיית מיון
 • אסטרטגיית שאילת שאלות
 • אסטרטגיית זיהוי רכיבים וקשרים (ניתוח)
 • אסטרטגיית העלאת מגוון נקודות מבט
 • אסטרטגיית ניתוח מאמר מדעי

סעיפים בסילבוס

ג-7 מערכות אקולוגיות

ג-5 כדור הארץ והיקום

ג-6 תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה:
לתלמיד PDF / WORD
למורה PDF / WORD