יחידה: מערכות, איברים ותהליכים בגוף האדם

שם היחידה: מערכות, איברים ותהליכים בגוף האדם

נושא הלימוד

בתחום התוכן:
הגוף כמערכת

 • הכל על אודותיך!
 • גופנו הפעיל
 • למה אנו זקוקים בכדי להפעיל את גופנו
 • חלקי גופינו
 • מתבוננים לפרטים
 • מערכת השלד והשרירים
 • מערכת הדם – מערכת ההובלה באדם
 • מערכת העיכול – מעבדים מזון
 • מקדמים את בריאותנו
 • מערכת הנשימה

סעיפים בסילבוס

ג-6 תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה:

מבדקים:

 • מערכות, איברים ותהליכים בגוף האדם PDF / WORD
 • מערכת הדם PDF / WORD
 • מערכת העיכול PDF / WORD