יחידה: מערכות, איברים ותהליכים בגוף האדם

שם היחידה: מערכות, איברים ותהליכים בגוף האדם

נושא הלימוד

בתחום התוכן:
הגוף כמערכת

  • הכל על אודותיך!
  • גופנו הפעיל
  • למה אנו זקוקים בכדי להפעיל את גופנו
  • חלקי גופינו
  • מתבוננים לפרטים
  • מערכת השלד והשרירים
  • מערכת הדם – מערכת ההובלה באדם
  • מערכת העיכול – מעבדים מזון
  • מקדמים את בריאותנו
  • מערכת הנשימה

סעיפים בסילבוס

ג-6 תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה:

מבדקים:

  • מערכות, איברים ותהליכים בגוף האדם PDF / WORD
  • מערכת הדם PDF / WORD
  • מערכת העיכול PDF / WORD