חומר נלווה לכיתה ו'

אנרגיה סביבנו

שם החומר: דפי סיור לתחנת הכח אורות רבין

פירוט: הערה: בסיור הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות – לכל קבוצה סדר שונה של התחנות, כדי למנוע צפיפות יתר.

סוג החומר להורדה:

מערכת השמש

שם החומר: תמונות

סוג החומר להורדה:

מארג המזון ומערכות כדור הארץ

שם החומר: תמונות

סוג החומר להורדה: סביבות חיים