יחידה: אנרגיה סביבנו

שם היחידה: אנרגיה סביבנו

נושא הלימוד

בתחום התוכן:
סוגי אנרגיה, המרה ושימור חום וטמפרטורה

סיור לימודי לתחנת הכוח בחדרה.

סעיפים בסילבוס

ג-2 אנרגיה ואינטראקציה:

2.2 אנרגיה

2.3.2 אנרגיה חשמלית

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה:

סיור לימודי לתחנת הכוח בחדרה: