דף קישורים לפעילויות מחשב ביחידה: אני וגופי – חלק ג'

פרק א: מערכת הדם

פרק ב: מערכת העיכול, מעבדים מזון

פרק ג: מקדמים את בריאתנו

פעילות 2 – נאמני בריאות

פרק ד: מערכת הנשימה