יחידה: מה זה מים?

שם היחידה: מה זה מים?

נושא הלימוד

בתחום התוכן:

  • ממה מורכבים מים?
  • שפת הכימאים
  • ממה מורכבים המים שאנו שותים?
  • אפיון תכונות המים במחזור המים
  • התכונות המיוחדות של המים
  • סוף סוף התשובות לשאלה שלנו
  • היסודות מסתדרים: מיונם של יסודות

סיור לימודי – האדם ומחזור המים בטבע

סעיפים בסילבוס

ג-1 חומרים: מבנה, תכונות ותהליכים

ג-5 כדור הארץ והיקום

סוג החומר להורדה

חוברת עבודה:

  • לתלמיד PDF / WORD
  • סיור לימודי – האדם ומחזור PDF / WORD