4. מדפסת הלייזר

במדפסת הלייזר מצוי מעבד (פרוססור) עצמאי, השולט בזיכרון הפנימי של המדפסת.

חלק ניכר מעיבוד המידע מפולסים אלקטרוניים לפלט הנייר המודפס מבוצע בתוך המדפסת.

בדרך זו, המחשב "שופך" את המידע הגולמי למדפסת ומשתחרר מעול ההדפסה.

המדפסת מעבדת את המידע לצורה הנדרשת ומשאירה את המחשב פנוי לביצוע חישובים.

תכונות מדפסת הלייזר מפורטות במסגרת נפרדת.

בהמשך נבחן כיצד מושגות תכונות אופטימליות אלו.

מכיוון שתהליך הטבעת המידע על הנייר במדפסת לייזר דומה לתהליך המקובל במכונות צילום המסמכים, נפרט תחילה תהליך זה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"