3. יצירת תמונה אלקטרוסטטית על התוף המסתובב

התוף המסתובב עובר קרוב מאוד ליד מיכל עם אבקת חומר צבע (Toner).

העברת חלקיקי הטונר לתוף

איור 9.12ג': העברת חלקיקי הטונר לתוף.

אבקת הצבע מורכבת מחלקיקים שחורים זעירים בקוטר של כ- 10 מיקרון.

גרגרי אבקת הצבע מעורבים בדרך כלל עם חומרים שונים כגון גרגרי אבקה של חלקיקים מחומר מגנטי רך מצופה בפולימר.

החומר המגנטי גורם למשיכת החלקיקים אל מברשת מגנטית, לידה עובר התוף הפוטומוליך.

גרגרי האבקה המעורבת נטענים (בשיטות שונות המבוססות על חיכוך) במטען חשמלי, שסימנו הפוך לסימן המטען החשמלי שעל התוף הפוטומוליך.

גרגרים טעונים אלו נמשכים במשיכה אלקטרוסטטית אל האזורים שנותרו טעונים על התוף, ונדבקים אליהם.

תהליך זה הוא למעשה יצירת תמונה אלקטרוסטטית של המקור, ואכן כך נקרא התהליך.

בתהליך זה של משיכה אלקטרוסטטית, נותרו עדיין שאלות פיסיקליות רבות בלתי פתורות.

דוגמא לשלושה מודלים פיסיקליים של תהליך זה מתוארת בספרות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"