2. מעבירים את המידע לתוף על ידי הארה סלקטיבית של קטעים של התוף

במדפסת לייזר יוצרים על התוף את האינפורמציה באמצעות אלומה של קרינת לייזר הסורקת את משטח התוף הפוטומוליך.

את האינפורמציה "מלבישים" על אלומת הלייזר בתהליך מודולציה מבוקר מחשב, (הסבר מפורט בהמשך).

במכונות הצילום הרגילות מקרינים באור חזק (ממנורה) את המסמך שרוצים להעתיק.

אור זה גורם לכך שהמסמך המועתק יהווה מקור, אותו "רואה" מערכת אופטית.

תמונת המסמך הנוצרת במערכת האופטית (המורכבת מעדשות) מוקרנת על התוף הרגיש לאור.

בכל מקום בו פוגע האור, הוא גורם לפריקת המטען החשמלי, מכיוון שהתוף הופך במקום זה למוליך.

למעשה, נותר על התוף מטען חשמלי חיובי רק במקומות בהם לא פגע האור, כלומר באותם מקומות בהם תמונת המקור הייתה בצבע שחור.

אלו המקומות בהם היה מידע על דף הנייר הלבן.

העברת המידע לתוף

איור 9.12ב': העברת המידע לתוף.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"