4. העברת התמונה מהתוף לנייר

מעבירים את הנייר בצמוד לתוף (ראה תרשים 9.11), כאשר מצידו השני של הנייר נמצא לוח טעון בפוטנציאל חשמלי גבוה.

העברת חלקיקי הטונר לנייר

איור 9.12ד': העברת חלקיקי הטונר לנייר.

המשיכה האלקטרוסטטית הנוצרת בין גרגרי האבקה הטעונים לבין הלוח המושך מצידו השני של הנייר, מעבירה את חלקיקי הצבע הטעונים מהתוף לנייר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"