מגמות לעתיד

ראינו כי פרט לטכניקה של העברת המידע הראשוני לתוף הרגיש לאור (פוטומוליך), תהליכי ההדפסה של מדפסת הלייזר זהים עקרונית לאלה של מכונת הצילום.

מכיוון שמדפסת הלייזר כוללת גם מערכת של סריקת מסמך, ניתן להשתמש במערכת אחת למספר גדול של שירותי משרד.

למעשה, החלו לאחרונה להופיע בשוק מערכות משרדיות המשמשות, בו זמנית, גם כמדפסת לייזר, גם כמכונת צילום, גם כפקסימיליה, וגם כמערכת סריקת מסמכים (Scanner).

אם נחבר מכשיר כזה לקו טלפון, נוכל לקשר את המשרד לעולם החיצוני, והוא ישמש לשימושים מגוונים כגון: מזכירה אוטומטית, שידור וקליטה של שידורי פקסימיליה, וחיבור המחשב לרשת תקשורת.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"