9.4.3 איחסון מידע בכוננים אופטיים המחוברים למחשב

בדיוק כפי שתואר בתקליטור, קיימת אפשרות לאחסן מידע דיגיטלי בכונן, בו רישום המידע ושיחזורו מתבצעים בשיטה אופטית.

קיימים מתקני איחסון עליהם ניתן לכתוב עם לייזר, ולקרוא עם לייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"