הסבר המנגנון של הטבעת תמונה על דף נייר

הטבעת המידע על נייר במדפסת הלייזר מבוצעת בתהליך הנקרא אלקטרופוטוגרפיה.

שם זה כולל למעשה כל תהליך המבוסס על אינטראקציה פוטו חשמלית ליצירת תמונה.

במכונות צילום המסמכים, מבוצע שימוש במקורות אור "רגילים", שהם נורות מסוגים שונים.

רק במכונות הצילום החדישות ביותר, המשלבות מדפסת לייזר עם מכונת צילום (ראה בסוף המאמר), משמש הלייזר כמקור האור.

מכיוון שבשם "אלקטרופוטוגרפיה" כלולים תהליכים רבים, נתייחס רק לנפוץ ביותר מביניהם הקרוי "זירוגרפיה" (Xerography).

ההתפתחות ההיסטורית המיוחדת של המצאת תהליך ה"זירוגרפיה", והפיכתו למוצר צריכה המוני תוארו לאחרונה בספרות.

סרטון וידאו המתאר את תהליך ה"זירוגרפיה" כיישום של אלקטרוסטטיקה מופיע בסדרת הטלוויזיה "פיסיקה בפעולה".

תהליך ה"זירוגרפיה" יוצר תמונה מודפסת על נייר ב- 5 שלבים (כמתואר בתרשים 9.11).

מערכת בסיסית לזירוגרפיה

תרשים 9.11: מערכת בסיסית לזירוגרפיה

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"