2. מערכת הסריקה

מערכת הסריקה גורמת לכך שבכל רגע אלומת הלייזר תיפגע בנקודה אחרת על פני התוף הפוטומוליך המסתובב.

השליטה בעוצמת הלייזר בכל רגע, מאפשרת את רישום האינפורמציה הנדרשת בנקודה על התוף.

פולסי האור של הלייזר פוגעים במערכת מראות מישוריות המסודרות על מסגרת של פוליגון (מצולע עם הרבה צלעות כמתואר בתרשים 9.15).

מערכת המראות מסתובבת במהירות גבוהה קבועה.

אלומת קרני הלייזר שכיוונה קבוע, פוגעת כל פעם בנקודה אחרת על המראה המישורית המסתובבת הנמצאת מולה באותו רגע.

כתוצאה מכך משתנה זווית הפגיעה של אלומת הלייזר במראה, ובהתאם גם זווית ההחזרה.

כל מראה מישורית על הפוליגון גורמת לאלומת הקרינה מהלייזר לסרוק שורה.

מייד בסיום השורה, מגיעה אל מול אלומת הקרינה המראה המישורית הבאה על הפוליגון, ומטה את אלומת הקרינה מחדש לתחילת השורה.

כדי שהאלומה לא תסרוק את אותה שורה שוב, מסתובב התוף סביב צירו במהירות מתאימה, ומספק את הסריקה בממד השני.

בסיכום, המראות המסתובבות מספקות את הסריקה האופקית (שורה), וסיבוב התוף מספק את הסריקה האנכית. (מעבר משורה לשורה).

פירוט מבנה המערכת האופטית של מדפסת הלייזר

תרשים 9.15: פירוט מבנה המערכת האופטית של מדפסת הלייזר

קרינת הלייזר מועברת באמצעות מערכת אופטית מסובכת, המורכבת ממספר מראות ועדשות, עד אשר היא מגיעה אל תוף מסתובב הרגיש לאור (Photosensitive Drum).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"