שליטה בעוצמת קרינת הלייזר בשיטה המודרנית

– משתמשים בלייזר דיודה הניתן למודולציה ישירה באמצעות שינוי הזרם דרכו (ראה פרק 6).

לייזרי הדיודה הפשוטים והאמינים פולטים קרינה אלקטרומגנטית בתחום ספקטרום האינפרא-אדום הקרוב (680-850 nm).

עובדה זו עוררה בעיה נוספת, מכיוון שהחומרים הפוטמוליכים שהיו בשימוש בעבר היו רגישים בעיקר לתחום הספקטרום הנראה.

עבור לייזרי הדיודה פותחו חומרים אורגניים פוטומוליכים הרגישים לאורכי גל אלה.

מכיוון שאת עוצמת הלייזר ניתן לשנות בצורה רציפה, מאפשרת חשיפת התוף לעוצמות שונות של הלייזר, הדפסת גוונים רציפים של אפור (או צבעים אחרים במדפסות צבעוניות).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"