5. קיבוע התמונה על הנייר

מעבירים את הנייר שעליו חלקיקי הצבע דרך תנור בטמפרטורה של עשרות מעלות צלסיוס, המקבע את חלקיקי הצבע לנייר.

קיבוע התמונה על הנייר

איור 9.12ה': קיבוע התמונה על הנייר.

דוגמא לתהליך מסוג זה היא מעבר הנייר בין שני גלילים צמודים מסתובבים, שאחד מהם מצוי בטמפרטורה גבוהה.

במקביל, מנקים את שאריות אבקת הצבע מהתוף (שלב 6 בתרשים 9.12), ומחזירים את התוף למצבו המקורי בו הוא טעון חיובית (שלב 1).

התוף המצופה חומר פוטומוליך יכול לשמש לצילום חוזר אלפי פעמים.

התהליך שתואר הוא המקובל ברוב מכונות צילום המסמכים.

מכונות אלה קיבלו את שְמָן "מכונות העתקה זירוקס" על שם החברה שפיתחה לראשונה את התהליך.

זאת, למרות שמכונות צילום כאלה מיוצרות כיום על ידי חברות רבות אחרות.

קיים גם תהליך דומה, בו הנייר עצמו הוא מסוג פוטומוליך.

תהליך זה קיבל את השם "אלקטרופקס".

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"