המערכת האופטית של מדפסת לייזר

לאחר ההסבר של יצירת התמונה על נייר, נבחן מהם המרכיבים הנוספים של מדפסת הלייזר:

מדפסת לייזר כוללת, בנוסף לתהליך הדפסת המידע על הנייר, גם מערכת אופטית לחשיפת התוף הפוטומוליך נקודה אחר נקודה.

למעשה ניתן לתאר בצורה ציורית את רישום האינפורמציה על התוף כרישום באמצעות "עט אור".

המערכת האופטית של מדפסת הלייזר מתוארת בתרשים 9.13.

מבנה סכימטי של המערכת האופטית של מדפסת לייזר

תרשים 9.13: מבנה סכימטי של המערכת האופטית של מדפסת לייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"