נתונים על מדפסת לייזר

על התוף המסתובב רוצים לקבל כתם אור בעל קוטר קטן ביותר (גבול העקיפה).

זו גם הסיבה מדוע חייבים להשתמש בלייזר ולא במקור אור אחר.

ללייזר אורך גל יחיד ואלומה צרה ומקבילה, ולכן ניתן להשיג בו כתם אור קטן ביותר באמצעות מערכת אופטית.

ככל שיקטן גודל כתם האור על התוף, ניתן יהיה לבנות את התמונה ממספר גדול יותר של נקודות, ובכך להגדיל את כושר ההפרדה של התמונה המתקבלת.

מכיוון שאת עוצמת הלייזר אפשר לשנות בצורה רציפה, מאפשרת חשיפה של התוף לעוצמות שונות של הלייזר, הדפסת גוונים רציפים של אפור, (או צבעים אחרים במדפסות צבעוניות).

לאחר רישום האינפורמציה על התוף הרגיש לאור, המשך תהליך ההדפסה זהה לתהליך ה"זירוגרפיה" שתואר קודם לכן.

קיימות גרסאות שונות לתהליך ה"זירוגרפיה" (כגון תוף פוטומוליך הנטען במטען חשמלי שלילי לעומת חלקיקי טונר הטעונים חיובית), והן תלויות בחומר הפוטומוליך ובמבנה מדפסת הלייזר.

מטרת התיאור כאן היא להסביר את עיקרון הפעולה בלבד.

כל האינפורמציה הנשלחת למדפסת הלייזר היא דיגיטלית, ולכן ניתנת לעיבוד בקלות. עובדה זו מאפשרת למשל להדפיס את התמונה שחור על גבי לבן, או את "תמונת הנגטיב" שלה שהיא לבן על רקע שחור, וכן ניתן לשלוט בגווני האפור של התמונה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"