1. מהירות הדפסה

מהירויות ההדפסה של מדפסות הלייזר הן מדהימות:

א. מדפסת הלייזר המהירה ביותר מדפיסה (על פי הפרסומים) עד 20,000 שורות בדקה.

נתון מספרי זה מקביל ל- 500 עמודים בדקה, שהם כ- 333 שורות הדפסה בשנייה, לפי: 20,000/60 = 333.

אם אורך שורה הוא 20 ס"מ, מתקבלת מהירות הדפסה של כ- 50 מטרים בשנייה (!).

יש לשים לב כי קצב הדפסה זה גדול ממיליון סימני דפוס בדקה (!).

ב. מדפסת לייזר "רגילה" מדפיסה בקצב הנתון על פי מספר עמודים מודפסים לדקה או במשך כמה שניות מודפס עמוד:

  1. עמוד כל 5-10 שניות, ואם מספר השורות הממוצע בדף הוא 40, הרי המדפסת מדפיסה כ- 4-8 שורות בשנייה.
  2. 6-12 עמודים בדקה, ומכאן – שמודפסות עד 480 שורות בדקה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"